Rổ/ Mẹt/ Khay/ Xửng/ Lồng bàn

Kệ mẹt tròn các tầng (nhỏ)
35% GIẢM

Kệ mẹt tròn các tầng (nhỏ)

48.750₫
75.000₫
Kệ mẹt vuông các tầng (nhỏ)

Kệ mẹt vuông các tầng (nhỏ)

75.000₫
Kệ mẹt tròn các tầng (lớn)

Kệ mẹt tròn các tầng (lớn)

120.000₫
Kệ mẹt tre vuông thưa

Kệ mẹt tre vuông thưa

115.000₫
Kệ mẹt tròn hoa thị các tầng (nhỏ)
35% GIẢM

Kệ mẹt tròn hoa thị các tầng (nhỏ)

55.250₫
85.000₫
Mẹt tre tam giác mắt cáo
50% GIẢM

Mẹt tre tam giác mắt cáo

17.500₫
35.000₫
Mẹt tre cá mắt cáo

Mẹt tre cá mắt cáo

35.000₫
Mẹt tre tròn mủng BL

Mẹt tre tròn mủng BL

210.000₫
Mẹt tre đan thưa BL

Mẹt tre đan thưa BL

95.000₫
Mẹt tre thưa đan kỹ viền nâu
50% GIẢM

Mẹt tre thưa đan kỹ viền nâu

70.000₫
140.000₫
Rổ tre đan kĩ viền nâu

Rổ tre đan kĩ viền nâu

170.000₫
Lồng bàn lưới kéo kèm mẹt
30% GIẢM

Lồng bàn lưới kéo kèm mẹt

115.500₫
165.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: