Rổ/ Mẹt/ Khay/ Xửng/ Lồng Bàn - Mayhouse – Craft & Décor -

Rổ/ Mẹt/ Khay/ Xửng/ Lồng Bàn

Lồng bàn lưới kèm mẹt đáy dày (lưới kéo)
Xửng hấp tre 1 tầng nắp cật

Xửng hấp tre 1 tầng nắp cật

150.000₫
Mẹt tre kín viền nâu

Mẹt tre kín viền nâu

120.000₫
Mẹt tre hun khói đan thường

Mẹt tre hun khói đan thường

375.000₫
Lồng bàn hoa thị mini

Lồng bàn hoa thị mini

95.000₫
Mẹt tre thưa đan kỹ viền nâu

Mẹt tre thưa đan kỹ viền nâu

140.000₫
Lồng bàn lưới kéo kèm mẹt

Lồng bàn lưới kéo kèm mẹt

165.000₫
Lồng bàn hoa thị

Lồng bàn hoa thị

350.000₫
Lồng bàn tre tròn đan kỹ BL

Lồng bàn tre tròn đan kỹ BL

285.000₫
Rổ tre viền vuông BL

Rổ tre viền vuông BL

225.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: